top of page

Tjenester 

Utfordringene, behovene og målet til mine kunder og oppdragsgivere er ulike. Fellestrekket, enten det handler om enkelt personer, grupper eller organisasjoner, er et ønske om et "skifte i status qou". Et behov for endring og utvikling som kan realisere gode resultater gjennom det potensial som effektiv ledelse og godt samarbeide representerer. 

Mentor Me

Utvikling: en til en opplegg
 

Eksempler på utviklingsområder:
 

 • Utvikling av personlig lederskap. 
  - Hvordan bli trygg på personlige preferanser, egenskaper og ferdigheter, og styrke evnen til å utvikle effektivt ledelse og godt samarbeid

  - Hvordan effektivt kommunisere og formidle budskap

  - Hvordan motivere medarbeidere

   

 •  Hvordan lede i konfliktfylte og vanskelige situasjoner
  - Hvordan benytte personlige og organisatoriske ressurser for å håndtere krevende situasjoner

  - Hvordan ta vare på seg selv som leder i krevende situasjoner

   

 • Sparringpartner i innkjøring av nye ledere 
  - Hvordan etablere en god og effektiv inntreden som ny leder

 • Karriere coaching, veiledning og rådgivning for ledere og medarbeidere i omstillingsprosesser

Business Collaboration Teamwork Corporat
College Students Teamwork Stacking Hand

Mentor Us

Utvikling: ledergrupper og team
 

 • Skreddersydd utviklingsprosess
   

 •  Situasjonsanalyse
  - Hvordan oppfatter vi oss som ledergruppe eller team?
   

 • Eksempler på utviklingsområder
  - Hvordan definere teamet: Hensikt, mål, roller og ressursser

  - Hvordan bli godt kjent med team-medlemmenes ressurser

  - Hvordan etablere gode rammer for godt og effektivt samarbeid; God teamkultur 

  - Hvordan definere teamets kritiske prestasjon- og suksessfaktorer

  - Hvordan fatte gode beslutninger som team
   

 •  Praktisk teamfungering: 
  - Hvordan fungerer teamet i jobbhverdagen?
  Gjennomføring av "on the jobb training" med teamet
   

 • - Hvordan få reetablert et team:
  Onboarding - samkjøring av teamet når nye medlemmer kommer inn
  Utfasing - samkjøring av teamet når teammedlemmer går ut 

Lederutviklingsprogrammer og workshops

Tema: Effektiv ledelse, motivasjon, medarbeiderskap, kommunikasjon, samarbeid.

 • Operative programmer med jobbsituasjonen i fokus
   

 • Situasjonsanalyse og behovsanalyse:
  Utgangspunkt i virksomhetens konkrete behov for å utvikle effektivt lederskap i jobbhverdagen.
   

 • Skreddersys til alle ledernivå
  Skreddersys etter virksomhetens behov for tema, og inkluderer tips og råd om nyttige ledelses verktøy
   

 • Leveres som fysiske eller digitale
  samlinger og møter.
   

 • Inkluderer:
  "On the jobb training" og oppfølging / coaching av ledere i jobbhverdagen:
  - digitale møter
  - face to face møter

   

Tiny grønne planter
bottom of page