top of page

Hvordan

Filosofi

 "Ingen erfaring er viktigere, og ingen teori fungerer bedre enn den du selv opplever, skaper og reflekterer over"

 

Utvikling skjer i samspill med andre. Min erfaring er at utvikling, forbedring og forandring skjer best gjennom den kompetansen som dannes ved å reflektere over egne erfaringer sammen med andre. 

 

Jeg legger derfor vekt på å legge til rette for trygge og inspirerende rammer som åpner for trygg dialog, skaper nysgjerrighet og nyttig refleksjon, gir rom for god forståelse og bidrar til motivasjon og mot til å handle på nye måter.

I møter med meg, tar vi for oss konkrete utfordringer og ønskede forbedringsområder som oppleves i arbeidshverdagen.  Vi gjennomfører øvelser, benytter anerkjente teorier, verktøy og kreativitet, og bruker jobbsituasjonen som treningsarenaen for utprøving, testing og evaluering av nye måter å handle på. 

Arbeidsmåten bygger på metoder og teknikker fra veiledningspedagogikk, coaching og prinsipper for "den lærende organisasjon". Jeg deler min erfaring og kompetanse, og gi råd når det er nyttig.

God utviklingsramme vektlegges: 
 
 • Legge til rette for god analyse og felles forståelse av situasjon, utfordringer,
  ønsker og mål

 • Skape trygge rom for refleksjon, drøftelse og formidling av konstruktiv tilbakemelding

 • Etablere motivasjon og vilje gjennom å utfordre, veiledede og coache

 • Inspirere til kreativitet for å oppdage nye tanker, handlemåter og valgalternativer

 • Etablere rammer for konstruktiv og læringsfokusert dialog og kommunikasjon

 • Være tilstede, å følge opp utviklingsprosessen på veien mot måloppnåelse. 

Verktøy:

Jeg benytter psykologiske kartleggingsverktøy som del av samtalegrunnlag ved behov og ønske:  

 • Situasjonsanalyse: Bedre Ledelse Situasjonsanalyse

 • Kommunikasjonspreferanser: Diversity Icebreaker - Human Factors AS

 • Diverse teamutviklingsverktøy utviklet av Human Factors AS

 • Personlighetsprofil: Bedre Ledelse Personlighetsprofil - BLPP5 (Big Five)

 • Arbeidsmiljøkartlegging: MTM - Stamina Census

Faglig forankring :


Kjernen utviklingsprosessene er hvordan vi som mennesker forholder oss til oss selv, og vårt samspill med andre.

 

Prosessdesign og verktøy, er godt forankret i et erfarings-, teoretisk- og forskningsbasert grunnlag. Verktøyene er universelle, praktiske, og tilpasses den enkelte unike situasjon. 


Prosessene er bygget på kompetanse, erfaring og psykologiske verktøy som er benyttet av Bedre Ledelse i personlig utviklingsprosesser av over 4000 ledere, og utvikling av en betydelig mengde grupper og team (ledergrupper, arbeidsgrupper og prosjektgrupper) og organisasjoner.

Utviklingsprosesser leveres som:
 • Møter og/eller workshops enten hos deg, eller i Bedre Ledelses kontorlokaler på Lysaker

 • Via telefon, mail, tekstmeldinger, "messenger" og "chat" tjenester

 • Via videomøter og videoworkshops

 • "Walk and talk" turer i ved sjø, i marka, i byen...der det passer deg best.

 • Workshops i eksterne lokaler som enten du eller jeg finner passende for opplegget. 

white flower growing on crack street at
Image by Mika Baumeister
Creative Work
Image by Artem Bryzgalov
gjør arbeidet sammen
Diversity Equality Inclusion write on a
bottom of page