top of page

Møt Camilla

Mentor, Coach, Leder- og organisasjonsutvikler
Erfaring:

Min kompetanse er basert på lang erfaring med praktisk utvikling av ledere, ledergrupper, arbeidsteam og organisasjoner i privat og offentlig sektor. 

Jeg fungerer som veileder, rådgiver og coach innen for områdene ledelse og samarbeid, teamutvikling, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. 

 

I tidligere karriere, har jeg 10 års erfaring fra nasjonalt- og  internasjonalt næringsliv i lederroller og fagspesialistroller innen produkt- og forretningsutvikling, salg og markedsføring.

Min veilederstil:
 

Jeg er praktisk, operativ og helhetlig i tilnærming. Jeg får tilbakemelding om at jeg oppleves personlig, omsorgsfull, støttende, samtidig tydelig og utfordrende.  Min kommunikasjonsstil byr opp til engasjement i utviklingsprosesser, og med en porsjon selvironi og humor, brukt på en god måte, kan jeg bidra med latter som "letter på trykket" når det er nyttig. 

Min utdannelse:
 
  • Handelshøyskolen BI: Excutive Master of Managment: Ledelse, makt, og mening. Ledelse, økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar. Team og teamledelse.

  • Nevro Lingvistisk Programmering - NLP  - Master Practitioner Coaching: NLP & Coaching Akademiet.

  • Handelshøyskolen BI og samarbeidende høyskoler i Frankrike: Bachelor i Internasjonal markedsføring.

Sagt om Camilla

​Anne-May Thomspon, Senior Advisor Strømme Foundation:

 

"Camilla er en coach og veileder jeg på det sterkeste kan anbefale!

 

Som leder i en kompleks virksomhet med en rekke utfordrende personalsaker, ble jeg henvist av min nærmeste leder til Camilla for å få ekstern støtte, coaching og veiledning for bedre å kunne håndtere personalgruppen. Veiledningen hos Camilla var i utgangspunktet altså ikke frivillig, men jeg begynte raskt å sette pris på tiden sammen med henne.

Camilla er en god menneskekjenner som raskt leser situasjonen, hun kan faget sitt meget godt, er tydelig i sin kommunikasjonsform, og er varm og tilstedeværende. Camilla er også kreativ og evner å tenke utenfor oppsatte bokser.

Jeg fortsatte å gå til Camilla for coaching lenge etter at «plikttiden» min var over, fordi jeg syntes det ga meg så mye i min krevende hverdag. Etter å ha vært nesten 20 år i samme bransje og stilling, så jeg plutselig drømmejobben utlyst.

Jeg sendte inn en søknad, men hadde ikke store forventninger som kvinne på 55 år som søkte seg over til en helt ny bransje. Jeg kan med stor sikkerhet si at jeg aldri hadde fått denne nye jobben i ny bransje, uten Camilla sin helt uvurderlige hjelp.

Hun preppet meg i forkant av intervjuene og hjalp meg til å se meg selv utenfra, og hvordan mine erfaringer og kvalifikasjoner var overførbare og relevante inn i jobben jeg søkte på. Dette var noe jeg aldri hadde klart å se på egenhånd etter 20 år i samme bransje.

 

Som sagt, Camilla er en coach som jeg varmt kan anbefale!

 
Renate Lønno, Utviklingsleder Sporveien:
 

"Camilla er som veileder og coach profesjonell men personlig, utfordrende men løsningsorientert, tydelig men humoristisk. Camilla har bistått InfraPartner - Sporveien med teamutvikling av ledergruppen, gjennomføring av lederutviklingsprogram (hvor lederutvikling, kulturutvikling og konflikthåndtering har vært fokus).

 

I tillegg har jeg brukt Camilla som personlig coach/veileder.

Jeg har kun gode opplevelser og gode ord å si om Camilla. Camilla ser det store bilde, er tydelig og kommuniserer godt med dem hun veileder. For meg personlig er Camilla en meget tillitvekkende coach.

 

Hun har støttet meg når jeg har trengt det, vært streng og stilt tøffe spørsmål når jeg har trengt et spark bak, og vist meg enkle teknikker som kan gi store utslag.Hun har gitt råd når det har vært på sin plass eller jeg har bedt om det, og brukt egne erfaringer både i coaching og rådgivningen. Jeg kan anbefale Camilla både som personlig coach og ved gjennomføring av team-, leder- og organisasjonsutvikling"

 
Thorbjørn Jødal, Etablerer av Bedre Ledelse og seniorkonsulent:
 

"Mitt samarbeid med Camilla begynte i 2007, og fra første stund opplevde jeg at hun var et positivt og utfyllende bidrag i arbeidet med kunden. Det ble et likeverdig samarbeid hvor vi dannet et team som bidro til høy kvalitet på arbeidet overfor kundene. Dette ble både lagt merke til, og kommentert fra kundenes side.

Det er lett å samarbeide med Camilla, og jeg er alltid trygg på hennes faglige vurderinger og innspill. Hun leser en situasjon raskt og med stor treffsikkerhet, er aktiv og uredd også i krevende situasjoner. Hun har god evne til å forstå situasjonen fra klientens side og tilpasser sine innspill etter det. Jeg opplevde mang en gang at Camillas bidrag var utfyllende og berikende for meg som konsulent, og for oppdraget. Hennes store kreativitet og faglige forståelse, ga både meg og opplegget større bredde som gjorde at arbeidet hadde høy kvalitet.

Camilla har en meget god psykologisk forståelse, og en praktisk jordnær forankring som hjalp deltakerne til ikke bare å forstå, men også omsette kunnskapen til konkrete tiltak i hverdagen. Dette er viktig både i arbeidet med enkeltpersoner og grupper. Jeg hadde et utviklende, dynamisk, spennende og faglig godt forankret samarbeid med Camilla i over 10 år som jeg gjerne skulle fortsatt. Det ble trappet ned da jeg ble pensjonist godt over 70 år gammel.

Jeg er helt trygg på at Camilla bringer videre den kvaliteten og skaper de resultatene som Bedre Ledelses kunder har opplevd siden 1984. Jeg kan trygt anbefale Camilla som coach, veileder, mentor og rådgiver, og som samarbeidene konsulent for prosjekter innen faget ledelse- og organisasjonspsykologi".

bottom of page